Sørg for at give sorgen plads

Hvis der er hændt noget for dig, som har sat gang i en sorgproces hos dig, så er det vigtigt, at du sørger for at give plads til denne. Sorg er svært at leve med. Det er nemlig ikke altid noget, man selv er herre over. Derfor kan den også til tider virke helt overvældende. Men sorg er noget, alle mennesker kommer ud for før eller senere, og det er derfor også en helt naturlig del af det, at være menneske. Bare du ved, hvad du skal gøre af den.

Få hjælp til at bearbejde din sorg

Sorg opstår, når man har svært ved at forliges med, at man har mistet noget eller nogen i sin tilværelse. Derfor handler det også til en vis grad om erkendelse. Det er ikke nødvendigvis et endegyldigt mål, man kan nå, men det kræver alligevel en form for bearbejdning.

Med en psykoterapeut kan du få hjælp til at gennemgå denne proces. Her får du støtte til at finde ud af, hvad du skal stille op med de store følelser, du står med her og nu.

Sorg kan melde sig til en hver tid

Selvom det er en helt naturlig del af livet at blive ramt af sorg, så er det vidt forskelligt, hvordan denne følelse viser sig hos forskellige mennesker. For nogle mennesker vil sorgen være altoverskyggende og allestedsnærværende i en periode. For andre vil sorgen ramme øjebliksvist og måske længe efter den hændelse, der har udløst følelsen.

For at give sorgen plads er det derfor også vigtigt, at du er opmærksom på, at din sorg måske ikke ligner alle andres. Hvis du pludselig oplever stærke følelser, som tynger dig, så er det vigtigt at blive opmærksom på disse. Samtidig kan det dog også være en hjælp at have nogle redskaber til at gribe disse situationer an, hvis sorgen rammer dig helt uventet.